Czym jest mediacja?


Mediacja (łac. mediare - być w środku) to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora.

Mediacja może być pomocna właściwie we wszystkich konfliktach (mediacje karne dorosłych, mediacje z nieletnimi, mediacje po wyroku, mediacje cywilne, rodzinne i okołorozwodowe, a także szkolne, pracownicze, sąsiedzkie), jeśli tylko uczestnicy sporu chcą porozumienia.

Jak przebiega mediacja?


Pierwsze kroki

Właściwy proces mediacji rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych (wstępnych) ze stronami konfliktu. Mediatorzy informują o przebiegu i zasadach procesu mediacji oraz potwierdzają dobrowolność udziału uczestników konfliktu w mediacji. Uczestnicy przedstawiają wstępnie problem, który chcą rozwiązać oraz swoje oczekiwania wobec mediacji.

Następnie...

Po spotkaniach wstępnych mediator organizuje spotkanie mediacyjne wspólne w trakcie którego uczestnicy sporu przedstawiają swoje stanowiska. Uczestnicy mają wpływ na ustalenie, jakimi kwestiami chcą się zajmować, wypracowują akceptowalne przez obie strony rozwiązanie, mogą też ustalić konsekwencje nie stosowania się jednej ze stron do zawartego porozumienia.

Ile czasu trwa mediacja?


Spotkanie konsultacyjne (wstępne) trwa ok. 40 – 60 minut natomiast sesja mediacyjna wspólna trwa średnio od 1,5 do 2 godzin.

Mediatorzy


Zbigniew Grochmal

Tel. kom.: 601-164-163

Marian Pogoda

Tel. kom.: 504-141-111

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub chęci współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego!